logo
Imprimir
-- | :hs
•ANDORRA

Es decreten a Andorra mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària produïda pel COVID-19

Espot ha recordat que actualment a Andorra no hi ha transmissió comunitària i que l'activitat del país no està afectada per aquesta malaltia

El Govern ha aprovat el Decret d'establiment de mesures excepcionals per la situació d'emergència sanitària produïda pel COVID-19. El cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat que tal com estableix la Llei General de Sanitat, l'Executiu intervé mitjançant l'adopció de mesures preventives adequades per preservar la salut pública proporcionades i coordinades amb la situació actual. L'objectiu, tal com ha afirmat el cap de Govern i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, és esmerçar tots els esforços per controlar la cadena de transmissió, així com protegir especialment la població més vulnerable i els professionals sanitaris.

Espot ha recordat que actualment a Andorra no hi ha transmissió comunitària i que l'activitat del país no està afectada per aquesta malaltia. No obstant això, el cap de Govern ha apuntat que durant els pròxims dies s'hauran de prendre mesures preventives excepcionals per tal de contenir al màxim les cadenes de transmissió. De la mateixa manera, Espot ha apel·lat “a la responsabilitat i sentit comú” i ha recordat que si hi ha persones que han viatjat o tenen previst viatjar a zones de risc ho han de comunicar a les autoritats sanitàries. En aquest sentit, ha afegit que la contenció de la transmissió és responsabilitat de tots.

A través d'aquest Decret, el Govern ha acordat la creació d'un comitè tècnic interministerial que farà seguiment diari de les mesures preventives i n'avaluarà de noves, si s'escau, adaptant-les a l'evolució de la conjuntura actual. El comitè elevarà les decisions al Consell de Ministres que es reunirà totes les vegades que sigui necessari prendre decisions al respecte.

El cap de Govern ha informat que s'han comunicat i compartit aquestes decisions amb comuns, grups parlamentaris, i diferents institucions del país.

Així, és decreten mesures i accions, coordinades des dels diferents Departaments i amb consonància a la resposta global que s'està donant per preveure el contagi de la malaltia i adequades a la realitat del nostre territori. Les mesures són de caràcter preventiu, encaminades a prevenir la transmissió de la infecció, a protegir als col·lectius més vulnerables i a disposar dels recursos humans sanitaris necessaris en cas que es produeixi un increment molt important de casos. Aquestes mesures són limitades en el temps i proporcionades davant del perill de propagació de la infecció.

Entre les mesures per a la població en general, s'estipula que tant el confinament a domicili com l'aïllament hospitalari seran una obligatorietat quan així ho indiquin els professionals responsables de la prevenció i tractament dels casos de COVID-19. La durada del confinament a domicili o de l'aïllament hospitalari és la prevista en el procediment d'actuació.

Pel que fa a les mesures a aplicar de cara a la protecció de la gent gran destinades a protegir els col·lectius més vulnerables de la infecció per coronavirus, les direccions de les residències sociosanitàries i centres de dia sociosanitaris hauran de limitar el nombre de visites a un familiar per resident i no permetre visites per part de familiars que presentin simptomatologia respiratòria, gripal o febre, hagin estat en zones de risc en els últims 14 dies o hagin tingut contacte estret amb un cas probable o confirmat de coronavirus. També es decreta que s'aparti de tota activitat en el centre als treballadors que presentin simptomatologia respiratòria, grip o febre.

De la mateixa manera, es restringirà tant com sigui possible la mobilitat dins els centres dels residents que presentin simptomatologia respiratòria aguda. Aquells amb aquesta simptomatologia romandran en una habitació d'ús individual, amb bona ventilació i idealment amb bany propi. Les sortides a les zones comunes s'han de restringir tant com sigui possible i, si fos necessari, els residents hauran de dur posada la mascareta. També, com a mesura de precaució, es recomanarà que els residents amb simptomatologia respiratòria estiguin atesos per professionals sanitaris que portin posada una mascareta.

Així mateix, durant els pròxims dies es suspendran als centres sociosanitaris i centres de dia les activitats de grups que provinguin de l'exterior, amb l'objectiu d'evitar l'afluència massiva de persones de fora. Així mateix se suspendran temporalment les excursions i sortides grupals a l'exterior.

D'altra banda als centres sanitaris i sociosanitaris s'habilitarà una única via d'accés per controlar entrades i sortides. També es tindrà un control de registre dels visitants amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia de l'estudi de contactes en casos de contagi (amb la informació bàsica següent: persona, telèfon i dia de visita).

Els usuaris de centres de dia que estan integrats a les residències s’hauran d’abstenir d'anar-hi si presenten símptomes respiratoris, gripals o febre. Aquesta mesura s'aplica també als casals d'avis. De la mateixa manera, es restringiran els serveis de restauració dels centres sociosanitaris únicament a les persones residents, a les persones usuàries dels centres de dia o professionals que treballen al centre.

El Decret contempla que, amb l'objectiu de poder fer front a un increment important de les necessitats sanitàries assistencials, el Ministeri de Salut, així com les direccions dels centres sanitaris i sociosanitaris, poden determinar la mobilització de professionals sanitaris i de personal de suport que es trobin en període de vacances. Així, temporalment, els professionals sanitaris hauran d'estar localitzables a una distància màxima de retorn a Andorra de 8 hores. Els desplaçaments a llocs més allunyats estaran limitats i justificats.

Aquesta mesura s'aplica a professionals sanitaris que duen a terme activitats assistencials o diagnòstiques en l'àmbit hospitalari, en consultoris mèdics o en l'àmbit sociosanitari; professionals sanitaris del Ministeri de Salut així com personal de suport, inclosos els professionals del Servei d'Atenció Domiciliària, que les direccions dels centres sanitaris o sociosanitaris o el Ministeri de Salut o les autoritats de Govern determini com a imprescindibles.

De la mateixa manera es suspenen els congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de professionals sanitaris de caràcter presencial programats per desenvolupar-se a Andorra. Així, els professionals sanitaris s'abstindran d'assistir a congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de caràcter presencial.

El Decret també contempla les mesures que cal aplicar als centres d'ensenyament, inclosos escoles bressol. En aquest sentit s'ha acordat que tots els infants o joves que presentin simptomatologia associada al Covid-19, hauran de romandre a les seves llars. En cas que els símptomes apareguin a l'escola, es trucarà als seus pares o tutors per tal que se'ls reculli.

Entre les mesures adoptades també s'ha decidit anul·lar totes les sortides programades pels diferents centres escolars o d'ensenyament durant els pròxims dies. Les practiques en centres sanitaris o sociosanitaris també quedaran temporalment anul·lades.

Pel que fa al desenvolupament d'esdeveniments, lúdics, culturals o esportius, amb gran afluència de persones, s'ha determinat que es suspenguin aquells esdeveniments de qualsevol tipologia en què es prevegi una participació multitudinària de més de 1.000 persones. Pel que fa als esdeveniments en els quals es prevegi una afluència inferior es farà una anàlisi cas a cas. Els organitzadors dels mateixos decidiran si es duen a terme o no i les administracions (general i comunal) podran anul·lar qualsevol d'aquests esdeveniments si ho creu necessari.

Respecte del material de protecció individual, s'estableix que per garantir-ne la disponibilitat, les farmàcies han de dispensar-lo d'acord amb les indicacions del Ministeri de Salut.

A més de les mesures incloses en aquest Decret, el Govern també ha acordat anul·lar els desplaçaments del personal de l'Administració i dels polítics a les zones considerades de risc. També es demanarà als treballadors públics que comuniquin si s'han desplaçat per motius personals a les zones considerades de risc. S'identificarà els treballadors sensibles que siguin més vulnerables a la malaltia per adoptar mesures de protecció específiques per a cada cas.

De la mateixa manera, es trametran una sèrie de recomanacions als funcionaris i treballadors públics, especialment aquells que estan en contacte amb la ciutadania, de cara a extremar les mesures higièniques, i se'ls proveirà també del material necessari a aquest efecte.

Més concretament, s'ha acordat que els diplomàtics andorrans que havien de venir per a la celebració del Dia de la Constitució no caldrà que ho facin, i se'ls recomanarà de romandre al seu lloc de destí. Altrament, s'han anul·lat els actes específics que organitza anyalment el Ministeri d'Afers Exteriors per a les representacions diplomàtiques i consulars acreditades al nostre país amb motiu del Dia de la Constitució, i de fet també es recomanarà que no es desplacin a Andorra.

També s'ha acordat que el Govern estigui en diàleg constant amb el sector econòmic, tant per traslladar i acordar les mesures que s'estableixin com per avaluar les repercussions econòmiques d'aquesta situació conjuntural. Demà mateix el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, té prevista una reunió amb representants de la Confederació Empresarial Andorrana.

El Ministeri de Salut recomana no viatjar a les zones de risc de la malaltia així com la necessitat de posar-se en contacte amb el telèfon d’emergències consulars si es prové d’algun d’aquests territoris: +376 324 292. Si es té qualsevol tipus de simptomatologia cal trucar al telèfon 116.

Els protocols i recomanacions sobre com actuar, així com informació general sobre què és el coronavirus COVID-19 i les zones de risc es poden trobar al web www.salut.ad.
Link:
https://andorranoticies.com/noticia/48072_e-decretenaandorrame-ure-excepcional-perla-ituaciodemergencia-anitariaproduidapelcovid-19-1.htm