logo
Imprimir
-- | :hs
•ANDORRA

Andorra inicia els tràmits perquè les famílies andorranes puguin adoptar infants de l'Equador

Actualment, els països amb els quals Andorra tramita adopcions internacionals són Filipines, Xile, la República Dominicana, Eslovàquia, Colòmbia i el Brasil

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, acreditar l'Associació d'ajuda a la infància del món (AAiM) per tramitar expedients d'adopció internacional de famílies andorranes a l'Equador.

Amb aquesta acreditació s'inicien els passos per permetre l'adopció internacional a l'Equador, ja que l'autoritat central ja ha manifestat l'acceptació d'expedients de famílies andorranes a través d'aquesta entitat.

Les característiques de l'adopció internacional a l'Equador s'adeqüen a la legislació andorrana i a les demandes de les famílies andorranes, i per això s'ha decidit sumar aquest país com a origen d'adopcions.

Concretament, l'Equador accepta diferents estructures familiars (matrimonis, parelles i monoparentals), els menors en adopció tenen entre 1 i 6 anys, i les famílies monoparentals poden accedir a l'adopció d'infants d'entre 6 i 9 anys. A més, el temps d'espera mig per obtenir una assignació és de fins a dos anys, que és molt menys que la resta de països on Andorra tramita adopcions.

D'altra banda, les adopcions de l'Equador també s'han considerat oportunes ja que els infants assignats fins a l'actualitat a través de l'AAiM gaudeixen d'un estat de salut correcte i la llengua vehicular a l'Equador és un facilitador important per a la integració dels menors amb les famílies adoptives d'Andorra.

Actualment, els països amb els quals Andorra tramita adopcions internacionals són Filipines, Xile, la República Dominicana, Eslovàquia, Colòmbia i el Brasil.
Link:
https://andorranoticies.com/noticia/16239_andorrainiciael-tramit-perquele-familie-andorrane-puguinadoptarinfant-delequador-1.htm